Versterk de samenwerking rondom de aanpak mensenhandel met regionale kennissessies

  • 13 June 2024

Verbinding tussen regionale partners, perspectieven en ervaringen delen, en tot een gezamenlijke aanpak komen.

Om het aantal slachtoffers van mensenhandel terug te dringen, moet je op verschillende terreinen tegelijk inzetten. Daarom is de samenwerking tussen verschillende partijen onmisbaar. Maar hoe doe je dat nou op de juiste manier in jouw regio? Het Platform Sociaal Domein helpt jou om de samenwerking rondom de aanpak mensenhandel te versterken met behulp van regionale kennissessies. 

Aanpak mensenhandel: een integrale aanpak

Mensenhandel gaat over het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. Het doel van de mensenhandelaar is de uitbuiting van een persoon. Vele partners in het zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein zetten zich in tegen mensenhandel. Juist omdat er zoveel partners betrokken zijn bij de aanpak van mensenhandel is het belangrijk om met elkaar het gesprek te voeren over hoe we samenwerken. 

Een betere samenwerking door regionale kennissessies

Vanuit het Platform Sociaal Domein zetten we ons in om de samenwerking rondom de aanpak van mensenhandel te versterken. Dat doen we onder andere door het organiseren van regionale kennissessies op dit thema. Deze kennissessies helpen om regionale partners samen te brengen, elkaars perspectieven en ervaringen te delen, en zo tot een gezamenlijke aanpak te komen.  


Contact met een regioadviseur Zorg & Veiligheid

Succesvolle kennissessie in regio Noord

Onlangs vond de allereerste regionale kennissessie over de aanpak mensenhandel plaats voor de regio Noord (Drenthe, Friesland en Groningen). Met ruim 120 betrokken professionals vanuit zorg, welzijn, onderwijs en gemeente gingen we in gesprek over het verbeteren van de inrichting van de aanpak van mensenhandel in deze regio. Met o.a. zes workshops vnauit landelijke en lokale partijen en een gesprek met de burgemeester was het een mooi en vol programma. Een dag die volop inspiratie en motivatie heeft opgeleverd om verder te gaan met de aanpak van mensenhandel!

Ook de samenwerking rondom de aanpak mensenhandel versterken?

Neem contact op met een regioadviseur Zorg & Veiligheid