Zorg en veiligheid

Samenwerken voor passende zorg en een veilige samenleving.

Voor passende zorg én een veilige samenleving is samenwerking nodig tussen de domeinen zorg en veiligheid. Daar komen veel uitdagingen bij kijken. Hoe werk je domeinoverstijgend samen? Hoe ga je om met privacy en gegevensdeling? En wie heeft de regie als op- of afschalen van zorg nodig is? Onze regioadviseurs zorg & veiligheid ondersteunen jouw regio hierbij.

Thema's rondom Zorg & Veiligheid

Op- en afschalen van zorg

Om escalaties te voorkomen binnen huishoudens met (meervoudige) problematiek, is een goede samenwerking binnen de zorg- en veiligheidsketen nodig. Goede afspraken maken over bijvoorbeeld het op- en afschalen van zorg – en toezicht daarop - helpt daarbij.

Meer over op- en afschalen van zorg

 

Aanpak meervoudige problematiek

De aanpak van meervoudige problematiek vraagt om samenwerking over verschillende domeinen heen. Wij hebben een stappenplan ontwikkeld die helpt bij het versterken van deze aanpak. 

Meer over het versterken van je aanpak rondom meervoudige problematiek 

 

Persoonsgerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag

Om mensen die onbegrepen gedrag vertonen te helpen en de veiligheid in jouw regio of gemeente te garanderen is het inrichten van een persoonsgerichte aanpak (PGA) van belang.

Meer over onbegrepen gedrag

Onze regioadviseurs zorg & veiligheid

Inge Zwaan

adviseur zorg & veiligheid regio Noord

Linda van de Mortel

adviseur zorg & veiligheid regio Zuid

Maarten Fonkert

adviseur zorg & veiligheid regio Zuid-West

Annelijn Remmelink

adviseur zorg & veiligheid regio Noord-West

Martijn Simons

adviseur zorg & veiligheid regio Midden

Nicolette Piekaar

adviseur zorg & veiligheid regio Oost

Meer informatie over zorg & veiligheid?

Neem contact op

Agenda