Disclaimer

Wat zijn de beperkingen, ook al doen we als Platform Sociaal Domein ons best?

Platform Sociaal Domein (PSD) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. PSD doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De PSD-organisatie en haar medewerkers hebben de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Mocht u op deze website desondanks informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie op prijs.

Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid kan de PSD niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. (Her)gebruik van informatie van de website vindt dan ook plaats voor eigen rekening en risico. De PSD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.