De 4 hoofdlijnen bij het verbeteren van toegang

  • 3 July 2023

Menselijke maat, uitvoeringskracht, samenhang en veranderopgave: ze volgen uit het Verbetertraject Toegang sociaal domein.

Menselijke maat, uitvoeringskracht, samenhang en veranderopgave zijn de 4 rode draden die volgen uit het Verbetertraject Toegang sociaal domein. Het zijn hoofdlijnen die toegang-breed van belang zijn.

Praatplaten voor het gesprek

We ontwikkelden praatplaten als basis om het gesprek aan te gaan en te focussen op de vraag: wat speelt er binnen gemeenten en wat is er nodig op de 4 hoofdlijnen? We hielden webinars over menselijke maat en uitvoeringskracht. Hieronder lichten we deze webinars nader toe en kijken we vooruit naar het webinar over samenhang dat nog volgt.

Webinar Menselijke maat

In het webinar menselijke maat (zie ook de praatplaat) zijn we ingegaan op deze overkoepelende term binnen het sociaal domein. Wat is de menselijke maat? Wat bedoelen we hiermee? En hoe pas je deze menselijke maat toe?

De menselijke maat heeft een hoop kenmerken en kent veel onderdelen. Zo gaat de menselijke maat over empathische bejegening, het beter bereiken van inwoners, leefwereld in plaats van  systeemwereld, menselijk contact, integraal denken en doen, aansluiting bij persoonlijke omstandigheden, inwonerparticipatie, werken vanuit de geest van de wet in plaats vanuit de letter, vertrouwen in plaats van wantrouwen of responsiviteit. In het webinar kwamen aan de orde het instrument ‘Wat telt’ van de gemeente Eindhoven en de aanpak ‘Op Koers’ van de gemeente Houten. 

Webinar Uitvoeringskracht

In het webinar uitvoeringskracht (zie ook de praatplaat) zijn we ingegaan op hoe essentieel het is om het perspectief van de uitvoerende professional te betrekken. Nog heel vaak wordt in gemeentelijke organisaties eerst beleid gemaakt, daarna is er aandacht voor de uitvoering. Voor het leren en verbeteren van de toegang is een beweging vanuit de inwoner en de uitvoering nodig.

We willen de ervaringspraktijk optimaal gebruiken en gaandeweg leren en bijsturen. Van belang hierbij is het organiseren van een feedbackloop vanuit uitvoeringskracht, waarbij bestuurders, managers en beleidsadviseurs faciliterend aan de uitvoeringsmedewerkers zijn. In het webinar is hier verder op ingegaan met behulp van verschillende voorbeelden uit de gemeente Oosterhout (WijVaals, de Kleine Schans)  en onderzoek door de Hogeschool Utrecht. 

Samenhang: praatplaat en verwacht webinar

Veel gemeenten hebben te maken met 'invliegers' van projecten, programma’s en wetswijzigingen vanuit het rijk, de regio en intern. We horen heel vaak van hen dat overzicht en daardoor inzicht ontbreekt. Dit hebben we verbeeld met de praatplaat Samenhang.

In het webinar zullen we proberen daar samenhang in aan te brengen en met diverse partners in gesprek te gaan over hoe je die samenhang en het overzicht, en daarmee inzicht in wat er allemaal speelt, kunt vergroten. Wat hebben uitvoeringsmedewerkers, beleidsadviseurs en managers/coördinatoren nodig om deze samenhang te creëren? Wanneer het webinar is gepland, volgt hier de aanmeldlink.