Rapport ‘Toegang in ontwikkeling’ van Movisie

  • 3 October 2023

Een nieuwe bronnenstudie: wat werkt, wat bevordert en wat belemmert de toegang bij gemeenten?

Dit rapport van Movisie geeft een overzicht en inzicht in wat wel en niet werkt bij het verder inrichten van de toegang bij gemeenten. Het is geschreven in opdracht van VNG en gebaseerd op bestaande studies.

Rapport 'Toegang in ontwikkeling'

Met de nieuwe taken voor ondersteuning van inwoners zijn er vaak nieuwe lokale teams opgezet in samenwerking met (lokale) aanbieders. Gemeenten maken daarbij verschillende keuzen. Voor professionals is het daardoor niet altijd duidelijk hoe en met wie zij inwoners konden ondersteunen. De publicatie bevat tips voor verdere inrichting en ontwikkeling van de toegang.

Download via webpagina Movisie