Nieuwe cijfers sociaal domein gepubliceerd

  • 16 January 2024

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) heeft op 15 januari op Waarstaatjegemeente.nl nieuwe cijfers gepubliceerd over het sociaal domein. De cijfers bieden inzicht in het gebruik van de Participatiewet, beschermd wonen, de stapeling van voorzieningen en de woonsituatie van 70-plussers.

De stapelingscijfers laten zien hoeveel cliënten of huishoudens meerdere voorzieningen uit de Wmo, Jeugdwet en/of Participatiewet ontvangen, wat een indicatie geeft van de complexiteit van de problemen waarmee inwoners te maken hebben. Het rapport Beschermd Wonen is aangevuld met de meest recente cijfers over het eerste halfjaar van 2023. 

Start nieuwe aanleverperiode 

De nieuwe aanleverperiode voor de GMSD gaat op 29 januari van start. Gemeenten leveren op basis van het aanleverprotocol gegevens over de Wmo aan het CBS aan. Het gaat hierbij om gegevens over het 2e halfjaar van 2023 en eventueel een (correctie)levering over het 1e halfjaar van 2023.

Webinar GMSD

Op dinsdag 6 februari 11.00 organiseren het CBS en de VNG een webinar over de (aanlevering voor de) GMSD, schrijf u in via het aanmeldformulier. Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Herstart monitor Dakloosheid

Parallel aan deze uitvraag kunnen 'centrumgemeenten beschermd wonen en maatschappelijke opvang' vanaf maart ook gegevens voor de monitor Dakloosheid aan het CBS aanleveren. Het aanleverprotocol voor deze uitvraag komt binnenkort beschikbaar op de pagina van Aanpak dakloosheid.  

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 

Meer achtergrondinformatie vindt u op onze pagina’s over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op de website van VNG Realisatie. Heeft u vragen dan kunt u een e-mail sturen naar waarstaatjegemeente@vng.nl  o.v.v. GMSD.

Meer informatie