Nieuwe NZa-beleidsregel voor betere domeinoverstijgende samenwerking

  • 6 Mei 2024

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) introduceert betaaltitel om betere samenwerking te stimuleren in de zorg.

Sector- en domeinoverstijgende samenwerking rondom specifieke patiëntgroepen bevorderen: dat is het doel van de nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De bijbehorende betaaltitel 'Bekostiging Domeinoverstijgende en Sectoroverstijgende Samenwerking' (BDSS) is sinds 1 mei ingegaan, en wordt als experiment voor vijf jaar ingezet.

Waarom een betaaltitel?

Om passende zorg voor specifieke (kwetsbare) groepen mensen te bieden, werken zorgaanbieders en welzijnsorganisaties steeds vaker samen over de grenzen van wettelijke domeinen en zorgsectoren. Tot nu toe konden de kosten voor deze  samenwerking niet direct worden vergoed. Dat terwijl het investeren in sterkere samenwerkingen wel degelijk loont. Met een nieuwe betaaltitel voor domein- en sectoroverstijgende samenwerking binnen Zvw-verzekerde zorg kunnen zorgaanbieders in de Zvw voortaan rechtstreeks worden vergoed voor hun bijdragen aan patiëntengroepsgebonden samenwerking met partijen in andere domeinen en sectoren. 

Wat levert deze betaaltitel op?

In de BDSS is geregeld dat zorgaanbieders in de Zvw voortaan rechtstreeks kunnen worden vergoed voor hun bijdragen aan patiëntengroepsgebonden samenwerking met partijen in andere domeinen of sectoren. De nieuwe betaaltitel is inzetbaar voor de zorginkoop voor 2025. 

“De open betaaltitel heeft een vrij tarief. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars bepalen samen de groep patiënten waar het om gaat, de concrete invulling van hun samenwerking en aan de hand daarvan een passend tarief. Zorgaanbieders declareren de betaaltitel en het tarief bij zorgverzekeraars op basis van de gemaakte afspraken in de regio’s. We monitoren het gebruik, de financiële effecten en de resultaten van de beleidsregel tijdens de looptijd van het experiment.”

- Nederlandse Zorgautoriteit

Aan de slag met de BDSS

De betaaltitel van de NZa is per 1 mei 2024 ingegaan. De komende vijf jaar wordt deze ingezet als experiment. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken op dit moment samen aan een handleiding voor de regio’s om deze betaaltitel ook daadwerkelijk toepasbaar te maken. Daarin staat meer over de mogelijkheden om de betaaltitel toe te passen, de daaraan verbonden voorwaarden en de praktische gevolgen voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Meer informatie vind je op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wil je meer weten over domeinoverstijgende samenwerking?

Neem contact op met onze regioadviseurs