Richtinggevend Kader voor Toegang, lokale teams en dienstverlening in het sociaal domein vastgesteld

  • 2 April 2024

13 kenmerken waarmee gemeenten inwoners in kwetsbare en complexe situaties goed kunnen ondersteunen

Op 28 maart stelden de commissies Participatie, Schuldhulpverlening (PSI) en Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) het Richtinggevend Kader voor Toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein vast. Het kader biedt gemeenten handvatten om de toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren, vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

In het Richtinggevend Kader staan 13 kenmerken waar de toegang, lokale teams en integrale dienstverlening aan moeten voldoen. Hiermee kunnen gemeenten inwoners in kwetsbare en complexe situaties goed ondersteunen.

De basis voor goed georganiseerde zorg en ondersteuning

Gemeenten zijn vanuit verschillende wetten en regels verantwoordelijk voor de toegang tot zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. Goede toegang is een sleutel om zorg en ondersteuning beter te organiseren rondom het perspectief van de inwoner.

3 belangrijke vervolgstappen

Om een divers ondersteuningsaanbod voor gemeenten te bepalen, nemen we 3 belangrijke vervolgstappen:

Het Verkenningsinstrument Toegang (VIT) is een interactieve tool die je als gemeente helpt te bepalen waar je staat ten opzichte van de 13 kenmerken van het Richtinggevend Kader. Daarnaast verwijst het sociaal domein breed naar het beschikbare ondersteuningsaanbod. We streven ernaar om het VIT in Q4 van 2024 voor alle gemeenten beschikbaar te hebben.

Het opstellen en ondertekenen van het convenant Stevige Lokale Teams is een afspraak vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Hierbij wordt vastgelegd wat er van elkaar verwacht mag worden. We verwachten het convenant eind 2024.

De ondersteuningslijn Stevige Lokale Teams biedt gemeenten de mogelijkheid om snel aan de slag te gaan met de belangrijkste thema’s uit het Richtinggevend Kader. Bijvoorbeeld met transformatiecoaches, buddy’s en evidence based werkpakketten. De ondersteuningslijn is vanaf maart 2024 beschikbaar.

Op de hoogte blijven? Ga naar de pagina Toegang en laat onderaan je emailadres achter.