Terugblik op de bestuurlijke bijeenkomst ‘De verbindende blik op wonen & zorg’

  • 21 June 2024

Van een gedeelde Hollandse visie naar gezamenlijke actie.

Op 19 juni 2024 was de bestuurlijke inspiratiebijeenkomst ‘De verbindende blik op wonen en zorg’. We kwamen in Koedijk samen met bestuurders, directeuren en managers van o.a. gemeenten, GGD, woningcorporaties, welzijsorganisaties en een zorgkantoor om van een gedeelde visie naar gezamenlijke actie te komen rondom het thema wonen en zorg.

Onder leiding van dagvoorzitter Hester Heringa trapten wethouder Robert te Beest van de gemeente Alkmaar en gedeputeerde Jelle Beemsterboer de bijeenkomst af. Zij verkondigden de boodschap: versnel met bouwen, behoud bestaande projecten, maar werk ook op eigen tempo en leer het grondgebied van je eigen gemeenten kennen. Dan weet je ook waar de mogelijkheden liggen.

Eric Dannenberg over de omwenteling naar een inclusieve samenleving

Hierna pakte Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa, het stokje over. Hij hield een pleidooi voor de omwenteling van verzorgingsstaat naar een inclusieve samenleving. Erik houdt zich bezig met multiproblematiek bij kwetsbare personen. Volgens hem is het systeem ingericht op het aanpakken van één specifiek probleem tegelijk, behandeld vanuit één expertise. Dit maakt de zorg te verkokerd. Bovendien leidt het focussen op wat iemand niet kan, en het aanpassen van de hulpverlening en faciliteiten hierop juist tot exclusie. Door een brug te bouwen voor normale mensen én een aparte brug voor mensen met een beperking, sluiten we de laatste groep bijvoorbeeld uit.

 

"Het systeem is ingericht op het aanpakken van één specifiek probleem tegelijk, behandeld vanuit één expertise. Dit maakt de zorg te verkokerd."

 

Hierom pleit hij ervoor om schotten in de zorg weg te halen. Niet meer door te verwijzen, maar in plaats daarvan te investeren in een sterke basis die de hulp van experts inroept als problematiek hen de pet te boven gaat. En door te investeren in sociale makelaars en het vergroten van de sociale basis. Kijk naar wat iemand wél kan, en hoe diegene kan bijdragen aan de samenleving. Zo is iedereen van betekenis en verbonden aan een sociale gemeenschap.

Vijf sprekers en gezamenlijke reflectie

In de middag waren er vijf sprekers kort aan het woord, en was er ruimte om gezamenlijk te reflecteren. Zo vertelde Hugo Bakkum over het landelijk programma 'Iedereen een thuis' en de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting. Niels Uenk introduceerde de 'bevordelijke kringloop': een manier om de vicieuze 'woonzorgcirkel' waar gemeenten zich in bevinden te doorbreken. Nadine Lodder van Public Mediation vertelde over het belang van netwerksamenwerking bij complexe vraagstukken. Tot slot twee goede voorbeelden uit de praktijk: Arnoud Aikema liet zien hoe je meer eenvoud in complexe situaties creeërt en Peter Broekman van C3 Living gaf inzicht in hoe vooruitgang ontstaat als het onmogelijke samenvalt met het noodzakelijke. 

 

"Met de Wet Versterking Regie op Volkshuisvesting moeten gemeenten vanaf 2026 verplicht een Volkshuisvestingprogramma maken. Deze moet samen met zorgpartijen en de woningcorporaties worden opgesteld. Onderneem nu alvast actie om te zorgen dat je op tijd voldoet aan de wet en weet wat de woonzorgopgave in jouw regio nodig heeft!"

Meer weten of contact


Ben jij binnen jouw regio verantwoordelijk voor thema’s op het gebied van wonen en zorg? En wil je eens sparren met een regioadviseur? We denken graag mee!

Bekijk onze regioadviseurs

Neem contact op