Toegang tot goede zorg: wat werkt?

  • 3 July 2023

Voor inwoners is het essentieel: goede toegang tot zorg en ondersteuning. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe is het met die gemeentelijke toegang gesteld?

Optimaliseren toegang

Regelmatig verschijnen er rapporten dat dat beter kan. Onlangs nog van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Ondertussen zijn gemeenten voortdurend bezig hun toegang voor inwoners te optimaliseren. Ook is er inmiddels best wat bekend over wat daarbij behulpzaam is en wat niet.

Bronnenoverzicht: rapporten rondom toegang

Om gemeenten daarin te inspireren, brengen de VNG en Movisie daarom 2 documenten uit. Om te beginnen een bronnenoverzicht, verzorgd door Movisie, van vrijwel alle beschikbare rapporten rondom toegang. Dit overzicht laat naast tekortkomingen ook zien waar succesfactoren liggen: in bijvoorbeeld laagdrempelig contact, een gezamenlijke visie, nauwe samenwerking of de afwezigheid van schotten.

Essay 'Nieuwsgierig verbeteren'

Het tweede document is het VNG-essay Nieuwsgierig verbeteren (pdf, 1,4 MB), geschreven door Rienk Janssens, dat op speelse wijze en vanuit veranderkundige inzichten gemeentelijke praktijken langsloopt op zoek naar een ‘goed werkend toegangsmodel’. Zijn bijna 8 jaar durende zoektocht levert waardevolle inzichten op: over de (soms rauwe) praktijk van wijkteams, over werkzame functionaliteiten en over wel of geen acceptabele verschillen.

Uitgangspunten voor een gemeentelijke visie op toegang en lokale teams

Vanuit de inzichten uit beide documenten en andere trajecten heeft de VNG commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs 3 uitgangspunten benoemd voor een gemeentelijke visie op toegang en lokale teams (met ruimte voor lokale invulling):

  1. De ervaringspraktijk (van inwoners en uitvoeringsmedewerkers) wordt betrokken bij het vormgeven van beleid en van de uitvoering.
  2. Integrale toegang en meer inzet voor de dienstverlening voor inwoners in kwetsbare situaties.
  3. Actieve lokale teams volgens de kenmerken van de stevige lokale teams van de Hervormingsagenda Jeugd.

De komende tijd werken we deze uitgangspunten samen met gemeenten uit in een richtinggevend kader of propositie.

Zie ook

VNG-bericht 'VNG-commissie ZJO akkoord met uitgangspunten Toegang'