Verbeter de toegang met Lerende praktijk

  • 3 August 2023

In een Lerende praktijk trekt u als gemeente op met Movisie om al doende de aanpak van een sociaal vraagstuk te verbeteren.

In een Lerende praktijk Verbeteren Toegang gaat u een wederkerige samenwerking aan vanuit de vragen van uw lokale praktijk én de kennisvragen van Movisie.

Nieuwe kennis over wat wel en niet werkt

Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe kennis over wat wel en niet werkt bij het verbeteren van de toegang. Dit jaar ligt voor Movisie de focus op het versterken van de uitvoeringskracht en het oplossingsgericht samenwerken met de inwoner. Kijk voor meer informatie over de Lerende praktijk Verbeteren toegang en de contactgegevens op de website van Movisie.

Bronnenstudie

Er is al veel onderzoek gedaan naar de toegang tot ondersteuning in het sociaal domein en de knelpunten en ervaringen daarbij. De VNG vroeg Movisie om overzicht en inzicht te bieden in wat volgens bestaande studies wel en niet werkt. Bekijk Toegang in ontwikkeling, de bronnenstudie van Movisie naar wat werkt, wat bevordert en wat belemmert in de gemeentelijke toegang.