Bijeenkomsten ‘Versterken aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’

  • 8 Maart 2024

Vijf bijeenkomsten om de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein te verbeteren.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor gemeenten en hun ketenpartners die ervaring hebben met de thematiek, maar op zoek zijn naar manieren om hun processen te optimaliseren en van elkaar te leren. De bijeenkomsten bieden een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen, gericht op concrete verbeterstappen.

In april worden vijf regionale bijeenkomsten gehouden om de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein te verbeteren. Deze interactieve sessies richten zich op het verbeteren van processen bij complexe casussen. Deelnemers krijgen concrete actiepunten mee voor directe implementatie in hun werk.

De focus ligt op het vaststellen en onderzoeken van meervoudige problematiek, het ontwikkelen van een integrale aanpak, de rol van regisseurs en coördinatoren, en effectieve casusoverleggen. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om van algemene beleidstaal naar specifieke actieplannen te gaan, met een nadruk op '1 gezin - 1 plan - 1 regisseur', en gecoördineerde, persoonsgerichte aanpakken.

Meer informatie en aanmelden

Lees meer

Gemeenten en ketenpartners die hun aanpak willen optimaliseren en kennis willen uitwisselen, worden uitgenodigd deel te nemen.