Dit moet je weten over de Wet gegevensverwerking voor samenwerkingsverbanden (WGS)

  • 21 June 2024

Betere mogelijkheden tot gegevensdeling binnen samenwerkingsverbanden

De Eerste Kamer heeft op 18 juni ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden informatie kan worden verwerkt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dit is nodig omdat de huidige privacyregelgeving niet geschikt is voor gegevensdeling in samenwerkingsverbanden en vooral voor verwarring en complexiteit zorgt. In dit artikel lees je wat er precies verandert.

Wat verandert er precies?

"De nieuwe regels stellen duidelijke kaders over wat de verschillende instanties in de zorg, justitieketen en het openbaar bestuur met persoonsgegevens mogen doen: welke informatie mag worden gedeeld, voor welk doel en hoe dat wordt gewaarborgd. Persoonsgegevens worden zo beter beschermd. Tegelijk kunnen we zo voorkomen dat instanties onnodig een onvolledig, versnipperd of verkokerd beeld hebben in de aanpak van georganiseerde misdaad en bij het bieden van hulp in situaties rond huiselijk geweld of bij ingewikkelde problemen met onbegrepen en verward gedrag,” aldus minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid.

Voor wie geldt de WGS?

De wet heeft betrekking op 4 type samenwerkingsverbanden:

  • het Financieel Expertisecentrum (FEC);
  • de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV);
  • de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s);
  • de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Hoe nu verder?

Samenvattend bevat de wet de noodzakelijke wettelijke grondslagen om de verstrekking van persoonsgegevens aan een samenwerkingsverband (als geheel) toe te staan, en om de gegevensverwerking door het samenwerkingsverband in gezamenlijkheid mogelijk te maken. De WGS biedt deze grondslagen vooralsnog alleen voor vier samenwerkingsverbanden, maar kan op grond van het huidige voorstel nog worden uitgebreid tot andere samenwerkingsverbanden die zich richten op de aanpak van ernstige criminaliteit en fraude. Het streven is dat de Wgs per 1 januari 2025 in werking kan treden, en indien mogelijk nog eerder.

Meer weten?

Neem contact op met een regioadviseur!