Jongeren 16-27 in een kwetsbare positie

Naar een integrale aanpak voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie.

Om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie goed te kunnen ondersteunen, is een integrale aanpak nodig. Die aanpak moet de 5 leefgebieden die het belangrijkst zijn voor jongeren met elkaar verbinden. Hier zetten de regioadviseurs van het sociaal domein, het Landelijk Gemeentelijk Netwerk 16-27 en het Landelijk Programma Aanpak 16-27 zich voor in.

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie hebben extra steun nodig om zelfstandig te worden. Zelfstandigheid hangt samen met de leefgebieden wonen, inkomen, welzijn, werk/school & support. En die leefgebieden staan ook nauw met elkaar verbonden. Zo kunnen jongeren die ondersteuning nodig hebben bij inkomen vaak ook hulp gebruiken bij het zoeken van een woning. De samenwerking tussen deze domeinen gaat vaak nog moeizaam. Hoe dit in de praktijk gaat, lees je in het Magazine 16-27.

Een integrale aanpak is essentieel om jongeren de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Daarvoor verbinden de regioadviseurs van het sociaal domein gemeenten én de 5 domeinen met elkaar.

Betrokken partijen

 • Gemeenten: uitvoerders en beleids- en strategisch adviseurs
 • Onderwijsinstellingen
 • Sport- en cultuurverenigingen
 • Werkgevers
 • Woningcorporaties
 • Zorg- en welzijnsorganisaties

De Big 5

Om zelfstandig te worden, hebben jongeren een stevige basis nodig op 5 leefgebieden, ook wel de ‘Big 5’ genoemd:

Het leefgebied wonen is op orde als jongeren een passende, betaalbare woonplek hebben. Dit kan een zelfstandige woonplek zijn, of een woonruimte die wordt gedeeld met anderen. Jongeren moeten hier voor lange tijd kunnen blijven.

Het leefgebied Inkomen is op orde als jongeren financieel zelfstandig zijn óf hier goed op zijn voorbereid. Daarnaast moeten schulden worden voorkomen of opgelost. Dat kan bijvoorbeeld met de hulp van een ander.

Het leefgebied Welzijn is op orde als de mentale en fysieke gezondheid van jongeren goed is. En wanneer het niet of minder goed gaat, weten zij waar zij om hulp kunnen vragen.

Het leefgebied Werk & School is op orde als jongeren naar school gaan, studeren of werken. En als zij plannen maken voor de toekomst.

Het leefgebied Support is op orde als jongeren tenminste 1 volwassene hebben die hen kan ondersteunen. Daarnaast hebben zij steunende familie, vrienden en kennissen op wie zij kunnen rekenen.

Integrale aanpak

Om als gemeente passende ondersteuning te kunnen bieden, stelde de VNG 8 succesfactoren op:

 1. Werk met leidende principes, geef mandaat en vertrouwen.
 2. Werk integraal.
 3. Kijk hoe de wet kan bijdragen.
 4. Denk toekomstgericht en signaleer vroeg.
 5. Maak uitvoering leidend voor beleid.
 6. Zet de juiste mensen op de juiste plek.
 7. Leer en ontwikkel.
 8. Ga voor effectieve financiële sturing.

Je vindt meer informatie over de succesfactoren in deel B van de inspiratiegids Versnellers op de Big 5.

Onderzoek en innovatie

Movisie is een landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van vraagstukken binnen het sociaal domein. Zij doen onderzoek naar de knelpunten én oplossingen om jongeren goed te kunnen ondersteunen. Bekijk de artikelen en publicaties op Movisie.nl.

Landelijk gemeentelijk netwerk 16-27

In het Landelijk Gemeentelijk Netwerk (LGN) 16-27 zijn meer dan 100 gemeenten actief. Wat de deelnemers met elkaar verbindt, is dat zij het verschil willen maken in het leven van jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie. Het LGN organiseert regelmatig fysieke en digitale bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten doe je kennis op over verschillende thema’s. Je leert van verschillende experts én van elkaar.

Meld je aan voor het LGN 

Nieuwsbrieven

Het LGN 16-27 houdt deelnemers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten via de nieuwsbrief. Hieronder vind je een totaaloverzicht van alle nieuwsbrieven.

Download Nieuwsbrief 1 - 2024

Download Nieuwsbrief 2 - 2024

Landelijk Programma Aanpak 16-27

Op dit moment wordt bijna een kwart van de jongeren uit jeugdinstellingen dakloos. Het Landelijk Programma Aanpak 16-27 wil dit tegengaan. Daarom biedt het programma een intensief ondersteuningsaanbod, advies en ondersteuning én actieve leerbijeenkomsten voor gemeenten en regio's.

Lees meer over het Landelijk Programma Aanpak 16-27

Activiteiten

Vragen?

Heb je vragen over hoe je binnen jouw gemeente tot een integrale aanpak kunt komen? Neem contact op met de regioadviseurs sociaal domein breed.

Heb je vragen over het Landelijk Gemeentelijk Netwerk 16-27? Neem contact op per mail