Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap

Regionale samenwerking voor de juiste zorg op de juiste plek.

Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden, is een goede, regionale samenwerking nodig. Dat vraagt om duidelijke afspraken, wet- en regelgeving en processen. Bijvoorbeeld voor de inkoop van zorg vanuit de Jeugdwet of Wmo. Een passende strategie is afhankelijk van het vraagstuk. De regioadviseurs voor opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap en het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunen je hierbij.

Samenwerking voor betaalbare kwaliteitszorg

Werk je bij een gemeente, (zorg)aanbieder of ben je een professional in de zorg, bijvoorbeeld bij een zorgverlener, uitvoeringsorganisatie of zorgverzekeraar? Dan werk je samen op veel verschillende vraagstukken. Bijvoorbeeld bij de inkoop van zorg en ondersteuning. Door samen te werken, komt de juiste zorg op de juiste plek terecht: bij de cliënt. Dat verhoogt de kwaliteit van de zorg, verlaagt de kwetsbaarheid van inwoners en bespaart kosten.

Betrokken partijen

  • Gemeenten
  • Zorgverleners
  • (Zorg)aanbieders 
  • Uitvoeringsorganisaties
  • Zorgverzekeraars

Wet- en regelgeving voor regionale samenwerking

De regionale samenwerking tussen gemeenten, (zorg)aanbieders en professionals moet voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving. De belangrijkste zijn:
 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) vind je alle afspraken tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal (zorg)aanbieders. In onderdeel B staan afspraken over de regionale samenwerking om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden.

Lees meer over het Integraal Zorgakkoord. 
 

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vind je de afspraken over de regionale aanpak bij preventie, gezondheid en een sociale basis. De afspraken richten zich op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van gemeenten, de Rijksoverheid en zorgverzekeraars.

Lees meer over het Gezond en Actief Leven Akkoord.
 

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschrijft welke vormen van ondersteuning je als gemeente moet bieden.

Lees meer over de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor jeugdhulp. De Jeugdwet beschrijft hoe je als gemeente jeugdhulp goed kunt organiseren en hoe je inwoners kunt ondersteunen.

Lees meer over de Jeugdwet.
 

Van vraagstuk tot gerichte oplossing

Situatie van het sociaal domein in de gemeente

Als gemeente ben je verantwoordelijk voor de regionale zorg en ondersteuning van je inwoners op gebied van de Jeugdwet en de Wmo. Bekijk de situatie van het sociaal domein binnen de gemeente via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Daarmee kun je het beleid van je gemeente gericht aanpassen, betrokken partijen informeren en prestaties beoordelen en je met andere gemeenten vergelijken.

Bekijk de situatie in jouw gemeente.

Inkoop van zorg

Een goede strategie voor de inkoop van zorg en ondersteuning hangt af van het vraagstuk en de situatie binnen je gemeente. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein biedt een module over de inkoop van zorg voor gemeenten en aanbieders. Met behulp van video’s en praktijkverhalen zie je hoe het besluitvormingsproces in de gemeente eruitziet, welke 4 fasen van inkoop er zijn en hoe aanbieders met gemeenten in gesprek kunnen gaan.

Bekijk de module: Hoe werkt een gemeente bij het inkopen van zorg?

Ondersteuning en advies

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Op de website vind je onder andere praktische informatie, praktijkverhalen en toegang tot verschillende community’s.

Ga naar de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Regioadviseurs opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap

De regioadviseurs opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap helpen je verder bij vragen over de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet.

Neem contact op met de regioadviseurs.

Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO)

De NvO geeft richting aan de samenwerking tussen gemeenten bij het organiseren en inkopen van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO-BW). De NvO geeft duidelijkheid over wat in ieder geval regionaal, wat bovenregionaal en wat tussen regio’s afgesproken wordt. 

Bekijk de belangrijkste punten die in de NvO naar voren komen.

Hervormingsagenda Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Door veilig en gezond op te groeien, goed onderwijs te genieten, vrienden te maken, onbekommerd buiten te spelen en te bewegen en sporten krijgen jeugdigen de goede start die zo belangrijk is.

Toch geven veel jongeren aan te kampen met mentale gezondheidsproblemen. De nasleep van de coronamaatregelen speelt hierbij een rol, maar ook prestatiedruk (bijvoorbeeld in het onderwijs), de druk vanuit social media en zorgen over de toekomst (huisvesting, klimaat, bestaanszekerheid) veroorzaken onzekere, angstige of zelfs depressieve gevoelens. En die komen in alle lagen van de bevolking voor.

Hoe moeten we hier nu mee omgaan? Politiek en maatschappij zijn het er over eens dat de basiscondities voor gezinnen op orde moeten zijn: bestaanszekerheid, zo min mogelijk gezondheidsverschillen, kansengelijkheid, veiligheid, een leefbare wijk.

De hervormingsagenda Jeugd is een initiatief om daar mee aan de slag te gaan. Het wordt getrokken door cliëntorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk. Met dit programma wordt onder andere gekeken naar aanpassingen in de wetgeving en het leggen van meer verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs.

Bekijk de hele hervormingsagenda Jeugd.