Over Platform Sociaal Domein

Wie is Platform Sociaal Domein en wat doen we?

Daarom: een Platform Sociaal Domein

In het hart van elke gemeente ligt een cruciale uitdaging: de urgentie om het sociaal domein verder te ontwikkelen. De druk groeit gestaag. Gemeenten en samenwerkingspartners staan voor grote uitdagingen. Alleen samen met de lokale, regionale en landelijke partners in het sociaal domein kunnen we deze uitdagingen aan. Daarom: Platform Sociaal Domein. Binnen dit platform slaat het Rijk samen met gemeenten de handen ineen en verbindt alle partijen in de sociale keten. Met als doel: het sociaal domein effectiever en efficiënter laten functioneren, met tastbare resultaten voor onze inwoners en een groter vertrouwen in én tussen alle betrokken partijen. 

Functies van het Platform Sociaal Domein

  • Verbinden gemeenten onderling en met (landelijke) partners (harmonisatie) 
  • Kennis verzamelen, bundelen en ontsluiten (ontwarren) 
  • Vraaggericht adviseren aan gemeenten en landelijke partners (advies) 
  • Uitvoering versterken met instrumenten, gesprekstafels, trainingen (feedback en leren)

Hoe doen we dat?

Met een schat aan kennis, advies en inzicht. Opgedaan in de praktijk. Gemeenten en samenwerkingspartners vinden ondersteuning bij onze regioadviseurs, in programma's die verder helpen. Wat staat je te doen en hoe pak je dat aan? Van welke regio of partners kun je leren? Wat is bewezen effectief? En hoe werk je daarin het beste samen met alle partners in de regio? Op ons online platform – die nog volop in ontwikkeling is - delen we kennis, bieden we informatie over ondersteuning en geven we goede voorbeelden en bruikbare richtlijnen. Via LinkedIn delen we het laatste nieuws in het Sociaal Domein en zetten we de kracht van ons netwerk én die van onze partners in.

Bezoek onze  LinkedIn pagina