Toegankelijkheid

Hoe gaat Platform Sociaal Domein om met toegankelijkheid?

Platform Sociaal Domein (PSD) bouwt aan de toegankelijkheid van deze website voor iedereen. PSD streeft ernaar te voldoen aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.