VNG-commissie ZJO akkoord met uitgangspunten Toegang

  • 4 July 2023

De VNG-commissie ZJO heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de propositie Toegang tot zorg en ondersteuning voor gemeenten.

De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs (ZJO) heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de propositie toegang tot zorg en ondersteuning voor gemeenten. Er zijn 3 uitgangspunten benoemd voor een gemeentelijke visie op toegang en lokale teams.

Uitgangspunten met ruimte voor lokale invulling

De uitgangspunten zijn tot stand gekomen door verschillende bespreek-  en ophaalrondes vanuit diverse lang lopende trajecten die gerelateerd zijn aan de toegang Sociaal Domein, de lokale teams en integrale dienstverlening en gemeenten.

De 3 uitgangspunten (met ruimte voor lokale invulling) zijn:

  1. De ervaringspraktijk (van inwoners en uitvoeringsmedewerkers) wordt betrokken bij het vormgeven van beleid en uitvoering.
  2. Integrale toegang en meer inzet voor de dienstverlening voor inwoners in kwetsbare situaties.
  3. Actieve lokale teams volgens de kenmerken van de stevige lokale teams van de Hervormingsagenda Jeugd.

Vervolg: richtinggevend kader en een verkenningsinstrument

In een later stadium worden de uitgangspunten verder verwerkt naar een richtinggevend kader en een verkenningsinstrument (vit). Dit richtinggevend kader en het vit worden nader ontwikkeld en geïmplementeerd in een gezamenlijk traject met gemeenten en samenwerkingspartners.