Bestuurlijke bijeenkomst: Lokale ketenaanpak en digitale toegankelijkheid (save the date)

  • 16 Mei 2024
  • Bijeenkomst

Uit onderzoek blijkt dat 25% van onze inwoners te maken heeft met een vorm van (zichtbare of onzichtbare) beperking. Er zijn ook mensen die door andere redenen onvoldoende of niet meekunnen in de digitale wereld. 

Iedereen moet informatie en diensten van de overheid kunnen bereiken en gebruiken volgens de Wet digitale overheid (voorheen Besluit digitale toegankelijkheid). De afgelopen jaren heeft het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid een actieve bijdrage geleverd om de toegankelijkheid van de websites en apps te laten verbeteren. Er zijn gesprekken gevoerd met bestuurders, leveranciers en ambtenaren van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze activiteiten worden ook dit jaar voortgezet.

Daarnaast nemen 15 gemeenten actief deel aan het Koplopersprogramma Lokale Ketenaanpak om digitale inclusie te bevorderen door verbetering van het bereik van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). De aanleiding voor de ketenaanpak is dat Nederland ongeveer 4 miljoen inwoners telt die in de digitale wereld onvoldoende of niet meekunnen.

Locatie en tijd

  • 's-Hertogenbosch, exacte locatie volgt
  • Donderdag 16 mei, 13.00 - 16.00 uur

Doelgroep

Raadsleden en wethouders

Kosten

Geen

Aanmelden

Volgt

Meer informatie

Bekijk onze pagina over Digitale toegankelijkheid met informatie, advies en inspiratie

Organisator

VNG