Verbindende blik op Wonen en Zorg:  van een gedeelde Noord Hollandse visie naar gezamenlijke actie (save the date)

  • 19 Juni 2024
  • Bijeenkomst

Voor bestuurders uit Noord Holland van gemeenten, zorg- en wooncorporaties en belangenbehartigers.

Met elkaar meedenken én doen als het gaat om het gebied van Wonen en Zorg: de verbindende factoren zoeken tussen de diverse opgaves die er de komende jaren aan komen. Denk aan de woonzorg visies, Nationaal Actieplan Dakloosheid (NAD), Hervormingsagenda Jeugd, Beschermd Thuis, Woondeals, IZA/Gala en het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. 

Het doel van deze middag dat we in gezamenlijkheid inzicht krijgen in de rode draden van al deze ontwikkelingen: oftewel de olifant in de kamer.
En dat we met elkaar in gesprek gaan over wat deze ontwikkelingen betekenen voor jullie (deel)regio. Waar kunnen jullie, nog meer dan nu, gezamenlijk optrekken? En waarvan ben je dan afhankelijk?  

Een inspirerend programma
De dag wordt afgetrapt door de wethouder van de ontvangende gemeente Alkmaar: Robert te Beest (o.a. wethouder van Armoedebeleid en schuldhulpverlening, participatiewet en regionale samenwerking).

  • Hoofdspreker is Erik Dannenberg (o.a. voorzitter van DIVOSA en lid van de RVS).  Erik helpt graag mee om het sociaal domein ‘opnieuw uit te vinden’ op basis van andere sturingsprincipes dan het verzekeringsdenken van de afgelopen decennia. Erik neemt ons op uitdagende wijze mee wat er speelt, en wat nu eigenlijk de opgave is.

  • Andere inspirerende gasten zijn Niels Uenk (deed als onderzoeker en directeur bij Public Procurement Research Centre onderzoek naar vastgoedproblematiek in het gemeentelijk sociaal domein) en Hugo Bakkum & Richard Derksen (programmamanagers huisvesting aandachtsgroepen & Een thuis voor iedereen, VNG).

  • Arnoud Aikema, lid van het Raad van Bestuur van Esdege Reigersdaal, brengt onder andere het succesverhaal van begeleide woonplekken voor jonge mensen onder het voetlicht.
  • Bureau Public Mediation (helpt overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om impasses te doorbreken bij controversiële vraagstukken) ons meenemen in de rode draden. And there’s more to come…

  • We sluiten deze middag succesvol af als jullie elkaar beter hebben leren kennen, weten wat de uitdagingen en ondersteuningsbehoefte is én waar de mogelijkheden liggen om te verbinden en te versterken.

Tijd

12.00-17.00 – inloop met broodjes.

Aanmelden

Lees meer